0

Thiết bị Thủ Đô

Dây cáp điện TAYA

Dây và Cáp điện hạ thế 0,6/1,0 kV
Dây và Cáp điện hạ thế 0,6/1,0 kV
Liên hệ
Cáp điện lực XLPE 0,6/1,0kV
Cáp điện lực XLPE 0,6/1,0kV
Liên hệ
Cáp trung thế và cao thế từ 1 KV đến 35 KV
Cáp trung thế và cao thế từ 1 KV đến 35 KV
Liên hệ
Cáp điện lực bọc giáp bằng sợi thép, bằng thép, bằng nhôm
Cáp điện lực bọc giáp bằng sợi thép, bằng thép, bằng nhôm
Liên hệ
Dây đồng trần đơn và xoắn
Dây đồng trần đơn và xoắn
Liên hệ
Cáp điều khiển TAYA
Cáp điều khiển TAYA
Liên hệ
Các loại dây mềm, dây chịu điện dung trong ô tô TAYA
Các loại dây mềm, dây chịu điện dung trong ô tô TAYA
Liên hệ
Dây điện từ PEW TAYA
Dây điện từ PEW TAYA
Liên hệ
Dây điện từ UEW TAYA
Dây điện từ UEW TAYA
Liên hệ
Cáp ngầm TAYA
Cáp ngầm TAYA
Liên hệ
1
Bạn cần hỗ trợ?